Kdy mě můžete slyšet v éteru?
No shows avaiavle...

Martin Lodl

Kdy mě můžete slyšet v éteru?
No shows avaiavle...
Martin is mainly in charge of the 35mm film section on Radio B.