Kdy mě můžete slyšet v éteru?
Neděle (01.10.2023)
19:00 - 20:00
Pifoviny
Úterý (03.10.2023)
18:00 - 19:00
Pifoviny
Neděle (08.10.2023)
19:00 - 20:00
Pifoviny
Úterý (10.10.2023)
18:00 - 19:00
Pifoviny
Neděle (15.10.2023)
19:00 - 20:00
Pifoviny

Nejbližší vysílání pořadu

0

14

5

Pif

Kdy mě můžete slyšet v éteru?
Neděle (01.10.2023)
19:00 - 20:00
Pifoviny
Úterý (03.10.2023)
18:00 - 19:00
Pifoviny
Neděle (08.10.2023)
19:00 - 20:00
Pifoviny
Úterý (10.10.2023)
18:00 - 19:00
Pifoviny
Neděle (15.10.2023)
19:00 - 20:00
Pifoviny

PIF talen­to­vaný DJ a pro­du­cent začal vystu­po­vat v roce 2005 a od té doby absol­vo­val již přes 300 vystou­pení v růz­ných klu­bech po celé ČR. Pro svůj pozi­tivní pří­stup, pra­co­vi­tost, pře­hled a ener­gické podání house music patří k nej­čas­těji obsa­zo­va­ným DJs nové nastu­pu­jící gene­race v ČR.

Od roku 2012 navíc začal pra­co­vat na vlastní pro­dukci a pra­vi­delně vydává na zahra­nič­ních under­groun­do­vých house labelech. Od jeho tvorby a setů můžete čekat záži­tek z neo­hra­ných písní a svěží závan neotře­lého, ale kre­a­tiv­ního míchání i více tracků/​samplů dohro­mady. Když k tomu při­poč­teme i míchání vlivů růz­ných stylů od jazzu, funku, hiphopu, swingu, je na par­ketě s PIFem velmi veselo.

PIF od útlého věku věděl, že house je víc než jen hudba, že je to i způ­sob života a pre­zen­to­vání hod­not, které máme rádi. Začal dělat hudbu, pro­tože věří: „Pokud lidé dokáží spolu tan­co­vat na par­ketu, dokáží spolu i žít.“ Každý týden ve čtvr­tek od 18:00 ho můžete ladit naživo i v live JACKIN.cz show na vlnách nizozemského rádia Amster­dam Most Wan­ted (online na www​.amw​.fm) a samo­zřejmě pra­vi­delně hlavně v Pekel­ným baru.

Nepře­hléd­něte PIFův http://​www​.soundcloud​.com/​j​a​c​k​i​ncz. Narozen roku 1987, míchá od roku 2005, poprvé si zahrál na „Andělské noci“ a hodlal si tento pocit uchovat i během dalších klubových vystoupení. Několikrát hostem na rádiu Helax v pořadu Jirky Javorského Helax Dance Party, nepravidelně v různých klubech hlavně v okolí Ostravy a Prahy a pravidelně v pořadu JACKIN.

Nyní můžete pravidelně slyšet PIFa právě na našem Rádiu B.

Poslechni si můj nejnovější pořad.
Pifoviny
45. díl
20.04.2022

Historie mých pořadů