Aktuální skladba

Title

Artist

Aktuální pořad

Bordel Rum

19:00 21:00

Aktuální pořad

Bordel Rum

19:00 21:00

Telefon do studia

Pifoviny

Nové a staré groovy od PIFa

Vysílá se v

Úterý 18:00 19:00
Pátek 20:00 21:00
Neděle 19:00 20:00

Nové a staré groovy od PIFa

Úvod
PIFoviny, jediný pořad, který poslouchá i vaše přítelkyně. Nové a staré groovy každé úterý od pěti na radiob.cz.

PIFoviny, jediný pořad, který poslouchá i vaše přítelkyně. Nové a staré groovy každé úterý od pěti na radiob.cz.


Podrobnosti

Záznamy minulých pořadů


Pifoviny moderátoři

PIF talen­to­vaný DJ a pro­du­cent začal vystu­po­vat v roce 2005 a od té doby absol­vo­val již přes 300 vystou­pení v růz­ných klu­bech po celé ČR. Pro svůj pozi­tivní pří­stup, pra­co­vi­tost, pře­hled a ener­gické podání house music patří k nej­čas­těji obsa­zo­va­ným DJs nové nastu­pu­jící gene­race v ČR.